خدمات

  رزرو استخر

برای استفاده از امکانات استخر و سونا از این قسمت اقدام نمائید.

  •  روزهای زوج مخصوص آقایان
  • روزهای فرد مخصوص خانم ها
رزرو کنید

درخواست تعمیرات 

 درصورتیکه نیازمند به دریافت هر گونه خدمات تعمیراتی در واحد خود بودید با دپارتمان بهره برداری برج تماس بگیرید.View details
$455,000

Paradise Residence

Elegant, modern sophisticated architecture with an impressive in large scale home designed with the finest imported finishes. Marble and wood floors...

View details

منابع ما

مجموعه‌ای از منابع شرکت ما