سیاست حفظ حریم خصوصی

شرایط خدمات

شرایط خدمات ("شرایط", "قرارداد") توافقی بین این وب‌سایت ("اپراتور وب‌سایت", "ما") و شما ("کاربر", "شما") می‌باشد. این قرارداد، شرایط کلی استفاده شما از این وب‌سایت، محصولات و یا خدمات آن (به طور کلی، "وب‌سایت" و یا "خدمات") را مشخص می‌کند.

اگرچه این وب‌سایت ممکن است به سایر وب‌سایت‌ها لینک شده باشد، ما مستقیم و یا غیرمستقیم با هیچ یک از این وب‌سایت‌های لینک شده وابستگی نداریم و هیچ یک از آن‌ها را تایید و یا حمایت مالی نمی‌کنیم، مگر اینکه در اینجا، اشاره شده باشد.

باید با دقت، اظهارات حقوقی و سایر شرایط استفاده از وب‌سایت‌هایی را که از طریق لینک این وب‌سایت دسترسی می‌یابید، بررسی کنید. مسئولیت لینک به سایر صفحات خارج از سایت و یا وب‌سایت های دیگر، به عهده شماست.

وب‌سایت ممکن است برای شخصی‌سازی و تسهیل پیمایش کاربر از کوکی‌ها استفاده کند. کاربر می‌تواند مرورگر خود را طوری پیکربندی کند که نصب کوکی‌های ارسال شده از سمت ما را رد کند و یا برای آن‌ها اعلان دریافت کند.