تا ساختمان

اطلاعات درباره تا ساختمان نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه‌های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
مدیریت ارتباط با مشتریان
پیگیری سرنخ ها و بستن فرصت ها
وب سایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
انبار
موجودی انبار و فعالیت های برنامه ریزی خود را مدیریت کنید
حسابداری
مدیریت حسابداری مالی و تحلیلی
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و برنامه ریزی کنید
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
تولید
سفارش های تولید و لیست مواد
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
برگه ساعات کارکرد
زمان صرف شده کارمند بر روی وظایف را رهگیری کنید
هزینه ها
ارسال، تایید و صدور مجدد فاکتور برای هزینه های کارمندان
استودیو
ایجاد و سفارشی سازی برنامه های اودوو
اسناد
مدیریت اسناد
مرخصی
مرخصی‌های با حقوق (PTO) اختصاص دهید و درخواست های مرخصی را بررسی کنید
استخدام
مراحل استخدام های خود را رهگیری کنید
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
Overtime
Base of Track employee overtime
دانش
کتابخانه دانش خود را متمرکز و مدیریت کنید، به اشتراک بگذارید و رشد دهید
نگهداری
پیگیری تجهیزات و مدیریت درخواست های تعمیر و نگهداری
امضا
اسناد را برای امضای آنلاین و مدیریت نسخه های پر شده ارسال کنید
میز کمک
پیگیری، اولویت بندی و حل تیکت های مشتریان
اشتراک ها
ایجاد فاکتورهای دوره ای و مدیریت تمدیدها
کیفیت
کنترل کیفیت محصولات خود
آموزش الکترونیکی
یک پلتفرم آموزش الکترونیکی اداره و انتشار دهید
برنامه ریزی
مدیریت زمان بندی کارمندان
رویدادها
انتشار رویدادها، فروش بلیط ها
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
مدیریت چرخه محصول (PLM)
مدیریت سفارش‌های تغییرات مهندسی در محصولات، صورت‌حساب‌ها و مواد اولیه
اجاره
قراردادهای اجاره، تحویل و برگشتی را مدیریت کنید
تقویم
زمان بندی جلسات کارکنان
خدمات درب محل
عملیات، زمان و مواد را در محل برنامه ریزی و رهگیری کنید
ارزیابی‌ها
ارزیابی کارمندان
تاییدها
ایجاد و اعتبار سنجی درخواست های تاییدیه
اتوماسیون بازاریابی
ایجاد کمپین های ارسال ایمیل خودکار
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت
قرار ملاقات ها
به افراد این امکان را بدهید جلساتی را در دستور کار شما رزرو کنند
نظر سنجی‌ها
نظرسنجی خود را ارسال کنید و یا به صورت زنده به اشتراک بگذارید.
تعمیرات
تعمیر محصولات آسیب دیده
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند را رهگیری کنید
بازاریابی با پیامک
طراحی، ارسال و پیگیری پیامک ها
بارکد
از اسکنر بارکد برای پردازش عملیات تدارکات استفاده کنید
یادداشت‌ها
کارهای خود را با یادداشت ها سازماندهی کنید
مدیریت مهارتها
مهارتها، دانش و رزومه کارمندانتان را مدیریت کنید
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
مشاغل آنلاین
روند استخدام آنلاین خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
Account Cheque
Account Cheque Life Cycle Management
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes

جدول حساب‌ها و بسته‌های بومی‌سازی نصب شده

Iran - Lead Generation
Iran Localization of Generate Leads/Opportunities based on country, industries, size, etc.
Iran - Hr Expense Extract
Iran Localization of Extract data from expense scans to fill them automatically
Iran - Customer Portal
Iran Localization of Portal
جدول حساب‌های چندزبانه
Iran - Marketing Automation
Iran Build automated mailing campaigns
Iran - Appointments
Iran Localization of Appointments
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Knowledge
Iran Localization of Centralize, manage, share and grow your knowledge library
Iran - Manufacturing
Iran Localization of Odoo Manufacturing
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - eLearning
Iran Localization of eLearning
Iran - Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran - Subscriptions
Iran - Project
Iran Localization of Project
Iran - Sale
Iran - Surveys
Iran Localization of Surveys
Iran - Web Studio
Iran Localization of Web Studio
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Online Jobs
Iran Localization of Manage your online hiring process
Iran - Link Tracker
Iran Localization of Link Tracker
Iran - Expenses
Iran Localization of Submit, validate and reinvoice employee expenses
Iran - Time Off
Iran Allocate time off and follow time off requests
Iran - Time off Gantt
Iran Localization of Gantt view for Time Off Dashboard
Iran - Payroll
Iran Localization of Payroll
Iran - Payroll with Accounting
Iran Localization of Payroll with Accounting
Iran - Payroll - Attendance
Iran Localization of Payroll - Attendance
Iran - Payroll tax report
Iran Localization of Payroll
Iran - Hr Salary Attachment
Iran Localization of Payroll
Iran - Employee
Iran Localization of Employee
Iran - Employee Contracts
Iran Localization of Employee Contracts
Iran - Payroll Insurance
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Work Entries - Attendance
Iran Localization of Create work entries from the employee's attendances
Iran - Work Entries - Planning
Iran Localization of Create work entries from the employee's planning
Iran - Planning
Iran Localization of Planning
Iran - Planning Contract
Iran Localization of Planning integration with contracts
Iran - Purchase
Iran Localization of Purchase
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Payroll Insurance Account
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Mail
Iran Localization of Odoo Mail
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Overtime
Iran Localization of Overtime
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Spreadsheet
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Spreadsheet Accounting Formulas
Iran Localization of Spreadsheet Accounting formulas
Iran - Spreadsheet dashboard
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Overtime account
Iran Localization of Overtime
Iran - Accounting
Iran Localization of Accounting
Iran - Budget Management
Iran Localization of Budget Management
Iran - Payment Follow-up Management
Iran Localization of Payment Follow-up Management
Iran - Accounting Reports
Iran Localization of Accounting Reports
Iran - Analytic Accounting
Iran Localization of Analytic Accounting
Iran - Appointment SMS
Iran Localization of Appointment SMS
Iran - Approvals
Iran Localization of Approvals
Iran - Approvals - Purchase
Iran Localization of Approvals - Purchase
Iran - Barcode in Mobile
Iran Localization of Barcode scan in Mobile
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Documents
Iran Localization of Document management
Iran - Documents - Accounting
Iran Localization of Invoices from Documents
Iran - Documents - Project - Sale
Iran Localization of Products Workspace Templates
Iran - Documents - Signatures
Iran Localization of Signature templates from Documents
Iran - Documents Spreadsheet
Iran Localization of Documents Spreadsheet
Iran - Events Organization
Iran Localization of Events Organization
Iran - Events Booths
Iran Localization of Manage event booths
Iran - Event Booth Sale
Iran Localization of Event Booth Sale
Iran - Event CRM
Iran Localization of Event CRM
Iran - Events Sales
Iran Localization of Events Sales
Iran - Gamification
Iran Localization of Gamification
Iran - CRM Gamification
Iran Localization of CRM Gamification
Iran - Helpdesk
Iran Localization of Track, prioritize, and solve customer tickets
Iran - Helpdesk Account
Iran Localization of Project, Tasks, Account
Iran - Helpdesk FSM
Iran Localization of Allow generating fsm tasks from ticket
Iran - Helpdesk Repair
Iran Localization of Project, Tasks, Repair
Iran - Helpdesk After Sales
Iran Localization of Project, Tasks, After Sales
Iran - Helpdesk Sale Loyalty
Iran Localization of Project, Tasks, Sale Loyalty
Iran - Sell Helpdesk Timesheet
Iran Localization of Project, Helpdesk, Timesheet and Sale Orders
Iran - Helpdesk Stock
Iran Localization of Project, Tasks, Stock
Iran - Helpdesk Timesheet
Iran Localization of Project, Tasks, Timesheet
Iran - Appraisals
Iran Localization of Assess your employees
Iran - Appraisal - Skills
Iran Localization of Manage skills of your employees during an appraisal process
Iran - Appraisal - Survey
Iran Localization of 360 Feedback
Iran - Attendances
Iran Localization of Track employee attendance
Iran - Contract - Signature
Iran Localization of Manage your documents to sign in contracts
Iran - HR Attendance Holidays
Iran Localization of Attendance Holidays
Iran - Employee Hourly Wage
Iran Localization of Employee Hourly Wage
Iran - Time Off in Payslips
Iran Localization of Time Off in Payslips
Iran - Recruitment
Iran Localization of Track your recruitment pipeline
Iran - Recruitment Reporting
Iran Localization of Recruitment Reporting
Iran - Hr Recruitment Interview Forms
Iran Localization of Surveys
Iran - Skills Management
Iran Localization of Manage skills, knowledge and resume of your employees
Iran - Skill Slides Management
Iran Localization of HR Skills Slides
Iran - Skills Certification
Iran Localization of Skills Certification
Iran - Task Logs
Iran Localization of Track employee time on tasks
Iran - Work Entries - Contract
Iran Localization of Manage work entries
Iran - Time Off in Payslips
Iran Localization of Manage Time Off in Payslips
Iran - Live Chat
Iran Localization of Chat with your website visitors
Iran - Field Service
Iran Localization of Schedule and track onsite operations, time and material
Iran - Field Service Reports
Iran Localization of Create Reports for Field service workers
Iran - Field Service Reports - Sale
Iran Localization of Create Reports for Field service workers
Iran - FSM - SMS
Iran Localization of Send text messages when fsm task stage move
Iran - Coupons & Loyalty
Iran Localization of Use discounts, gift card, eWallets and loyalty programs in different sales channels
Iran - OdooBot
Iran Localization of Add OdooBot in discussions
Iran - Maintenance
Iran Localization of Track equipment and manage maintenance requests
Iran - Email Marketing
Iran Localization of Design, send and track emails
Iran - Mass mailing on lead / opportunities
Iran Localization of Add lead / opportunities UTM info on mass mailing
Iran - Mass mailing on sale orders
Iran Localization of Add sale order UTM info on mass mailing
Iran - SMS Marketing
Iran Localization of Design, send and track SMS
Iran - Accounting - MRP
Iran Localization of Analytic accounting in Manufacturing
Iran - Accounting - MRP
Iran Localization of Analytic accounting in Manufacturing
Iran - Maintenance - MRP
Iran Localization of Schedule and manage maintenance on machine and tools.
Iran - MRP II
Iran Localization of Work Orders, Planning, Stock Reports.
Iran - Notes
Iran Localization of Organize your work with memos
Iran - Payment Engine
Iran Localization of The payment engine used by payment provider modules.
Iran - Payment Provider: Custom Payment Modes
Iran Localization of A payment provider for custom flows like wire transfers.
Iran - Product Matrix
Iran Localization of Technical module: Matrix Implementation
Iran - Project Budget
Iran Localization of Project account budget
Iran - Project Enterprise
Iran Localization of Bridge module for project and enterprise
Iran - Project Planning
Iran Localization of Plan your resources on project tasks
Iran - Project Expenses
Iran Localization of Project expenses
Iran - MRP Project
Iran Localization of Monitor MRP using project
Iran - Project Purchase
Iran Localization of Monitor purchase in project
Iran - Timesheet and Planning
Iran Localization of Compare timesheets and plannings
Iran - Compare timesheets and forecast for your projects
Iran Localization of Compare timesheets and forecast for your projects
Iran - Purchase enterprise
Iran Localization of Advanced Features for Purchase Management
Iran - Full Traceability Report Demo Data
Iran Localization of Full Traceability Report Demo Data
Iran - Purchase Agreements
Iran Localization of Purchase Agreements
Iran - Purchase Requisition Stock
Iran Localization of Purchase Requisition Stock
Iran - Purchase Stock
Iran Localization of Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills for Stock
Iran - Quality
Iran Localization of Quality
Iran - Quality
Iran Localization of Control the quality of your products
Iran - Worksheet for Quality Control
Iran Localization of Create custom worksheet for quality control
Iran - MRP features for Quality Control
Iran Localization of Quality Management with MRP
Iran - Quality Worksheet for Workorder
Iran Localization of Quality Worksheet for Workorder
Iran - Repairs
Iran Localization of Repair damaged products
Iran - Sales
Iran Localization of From quotations to invoices
Iran - Sale Planning
Iran Localization of Sale Planning
Iran - Sale Product Configurator
Iran Localization of Configure your products
Iran - Sale Matrix
Iran Localization of Add variants to Sales Order through a grid entry.
Iran - Rental
Iran Localization of Manage rental contracts, deliveries and returns
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran Localization of Quotation, Sales Orders, Delivery & Invoicing Control
Iran - Rental Stock Management
Iran Localization of Allows use of stock application to manage rentals inventory
Iran - Sale Temporal
Iran Localization of Sale Temporal based on Sale Temporal
Iran - Sales Timesheet
Iran Localization of Sell based on timesheets
Iran - Sales Timesheet: Invoicing
Iran Localization of Configure timesheet invoicing
Iran - Sales Timesheet: Invoicing
Iran Localization of Configure timesheet invoicing
Iran - Sales Timesheet: Invoicing
Iran Localization of Configure timesheet invoicing
Iran - SMS gateway
Iran Localization of SMS Text Messaging
Iran - Snail Mail Follow-Up
Iran Localization of Extension to send follow-up documents by post
Iran - Social Media
Iran Localization of Social media connectors for company settings.
Iran - Social Media
Iran Localization of Social media connectors for company settings.
Iran - Barcode
Iran Localization of Use barcode scanners to process logistics operations
Iran - Barcode for Batch Transfer
Iran Localization of Add the support of batch transfers into the barcode view
Iran - Warehouse Management: Batch Transfer
Iran Localization of Warehouse Management: Batch Transfer
Iran - Timesheets
Iran Localization of Track employee time on tasks
Iran - UTM Trackers
Iran Localization of UTM Trackers
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Website Appointments
Iran Localization of Website Appointments
Iran - Online Event Booths
Iran Localization of Events, display your booths on your website
Iran - Website Events CRM
Iran Localization of Website Events CRM
Iran - Event Exhibitors
Iran Localization of Event: manage sponsors and exhibitors
Iran - Event Meeting / Rooms
Iran Localization of Event: meeting and chat rooms
Iran - Questions on Events
Iran Localization of Questions on Events
Iran - Advanced Events
Iran Localization of Sponsors, Tracks, Agenda, Event News
Iran - Live Event Tracks
Iran Localization of Support live tracks: streaming, participation, youtube
Iran - Quizzes on Tracks
Iran Localization of Quizzes on tracks
Iran - Forum
Iran Localization of Manage a forum with FAQ and Q&A
Iran - Website Helpdesk
Iran Localization of Bridge module for helpdesk modules using the website.
Iran - Helpdesk: Help Center
Iran Localization of Help Center for helpdesk based on Odoo Forum
Iran - Website Live Chat
Iran Localization of Chat with your website visitors
Iran - Online Members Directory
Iran Localization of Publish your members directory
Iran - Website Partner
Iran Localization of Partner module for website
Iran - Website profile
Iran Localization of Website profile
Iran - Product Comparison
Iran Localization of Allow shoppers to compare products based on their attributes
Iran - Coupons, Promotions, Gift Card and Loyalty for eCommerce
Iran Localization of Use coupon, promotion, gift cards and loyalty programs in your eCommerce store
Iran - Website Sale Product Configurator
Iran Localization of Bridge module for website_sale / sale_product_configurator
Iran - eCommerce Rental
Iran Localization of Sell rental products on your eCommerce
Iran - eCommerce Rental with Product Configurator
Iran Localization of Sell rental products on your eCommerce and manage Product Configurator
Iran - Sell Courses
Iran Localization of Sell your courses online
Iran - Product Availability
Iran Localization of Manage product inventory & availability
Iran - eCommerce Rental with Stock Management
Iran Localization of Sell rental products on your eCommerce and manage stock
Iran - eCommerce Subscription
Iran Localization of Sell subscription products on your eCommerce
Iran - Forum on Courses
Iran Localization of Allows to link forum on a course
Iran - Course Certifications
Iran Localization of Add certification capabilities to your courses
Iran - Events
Iran Localization of Events
Account Cheque - Iran
Iran Localization of Account Cheque Life Cycle Management
Iran - Assets Management
Iran Localization of Assets Management
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoices & Payments